Paslaugos
Apie mus
Patirtis
Kontaktai
Pradžia
linija
VRSKB
UAB "Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras"

Pastatų energinis naudingumas. Energetinio naudingumo sertifikavimas
: nustatome pastatų šilumos nuostolius, atitvarų ir statybinių konstrukcijų šiluminius techninius rodiklius. Įvertiname pastatų energetinį naudingumą. Atliekame pastatų energinio naudingumo sertifikavimą. Teikiame rekomendacijas pastatų projektinių sprendimų tobulinimui siekiant mažinti pastatų energijos nuostolius ir gerinti šių pastatų energinio naudingumo klasę.  Plačiau...

Statinių ekspertizė
: atliekant šios srities darbus, dažniausiai sprendžiami klausimai susiję su nesutarimų tarp užsakovo ir rangovo sureguliavimu , konfliktų tarp kaimynų išsprendimu arba nuostolių nekilnojamam turtui apimties ir kainos nustatymu , konstrukcijų esamos techninės būklės ir laikančiosios galios įvertinimu.  Plačiau...

Statinio statybos priežiūra
(techninė priežiūra): statytojo (užsakovo) organizuota statinio statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, ar laikomasi statinio projekto, statybos rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatimų, kitų teisės aktų reikalavimų. Techninė priežiūra yra privaloma neatsižvelgiant į finansavimo šaltinius bei nuosavybės formas, išskyrus statinius, kuriems statyti nereikia leidimo bei nedidesnius kaip 200 m2 bendrojo ploto vieno ir dviejų butų gyvenamuosius namus, vasarnamius, taip pat kitus ūkininko sodybos pagalbinius statinius (nepaisant jų ploto).  Plačiau...

Statinio statybos valdymas:
pavedimo sutarties su statytoju (užsakovu) pagrindu, organizuojame statybą ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus.  Plačiau...

Termovizija:

Pastatų ir energetikos objektų termoviziniai tyrimai
Energijos vartojimo auditas
Elektros įrenginių termovizinis tyrimas
Prognozuojamos priežiūros paslaugos  Plačiau...
Nepriklausoma statinių ekspertizė, techninė priežiūra, statybų valdymas, pastatų energetinis naudingumas, termovizija